Τοίχος Σημειωμάτων Καθηγητών Σας

Οδηγίες αξιολόγησης - γραπτή εξέταση
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2014 Mar 04

Ήρθαν σήμερα οι οδηγίες αξιολόγησης για την Α Λυκείου (30631/Γ2/04-03-2014). Αντιγράφω:

-------------------------------------------------------------------
Μαθήματα Επιλογής
Εφαρμογές Πληροφορικής
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα:
α) δύο (2) θέματα θεωρίας,
β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.
Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.
Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2x25%).
----------------------------------------------------------------------Συντάκτης:Εφαρμογές Πληροφορικής - Εξεταστέα Ύλη
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2014 Feb 03

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα:Συντάκτης:Project - Έρευνα
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2014 Jan 08

Για το μάθημα την Τρίτη 14 Ιανουαρίου θα πρέπει:
-Όλοι οι μαθητές να γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι λογοκλοπή, πώς μπορούμε να την αποφύγουμε και γενικά όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται για αυτήν (τουλάχιστον) που βρίσκονται στην καρτέρλα 'Γενικα' της διαχείρισης της εφημερίδας.
-Να μελετήσετε την παρακάτω παρουσίαση:

ερευνα Project from dourvas


..Και στην συνέχεια η κάθε ομάδα να προτείνει τις κατηγορίες των ερωτήσεων καθώς και 10 ερωτήσεις που θα απευθύνουμε στους μαθητές του σχολείου μας, που οι απαντήσεις τους θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την έρευνά μας.

Χρήσιμα μπορούν να σας φανούν ερωτηματολόγια που έχουν ήδη δημιουργηθεί και υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά:
http://slis.wayne.edu/students/policies/plagiarism-quiz.php
http://1epal-axioup.kil.sch.gr/library/pages/GENIUSqSt/Συντάκτης:ΑΛΓΕΒΡΑ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ - πολυωνυμικες εξισώσεις
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 Dec 16

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΙΟ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣυντάκτης:ΑΛΓΕΒΡΑ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 Dec 16

ΑΛΓΕΒΡΑ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣυντάκτης:Σημειώσεις Ιστορίας Α΄Λυκείου
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 Nov 27

Οι σημειώσεις στο μάθημα της Ιστορίας προορίζονται για τη
διευκόλυνση της μελέτης του μαθήματος. Δεν έχουν σαν στόχο να
υποκαταστήσουν το σχολικό εγχειρίδιο.
Καλή μελέτη
Γιάννα ΔημητρίουΣυντάκτης:TEST: ΑΛΓΕΒΡΑ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 Nov 11

TEST: ΑΛΓΕΒΡΑ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ

2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

(18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.Συντάκτης:ΑΛΓΕΒΡΑ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 Nov 11

2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ.
2.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥΣυντάκτης:Εφαρμογές Η/Υ - Μάθημα επιλογής
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 Nov 05

Μετά τα blogs και τα wikis ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με μια μοντέρνα εφαρμογή παρουσιάσεων. Το Prezi. Είμαι σίγουρος πως μετά απο την ενασχόληση σας με αυτήν την εφαρμογή θα ξεχάσετε εντελώς το powerpont..
Ως εισαγωγή δείτε τα παρακάτω. Στην συνέχεια δημιουργήστε λογαριασμό στο prezi.com και πειραματιστείτε με τις δυνατότητες του εργαλείου...Συντάκτης:Project - Λογοκλοπή - Εφημερίδα
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 Oct 30

Οι οδηγίες για την συγγραφή των άρθρων που είδαμε στην τάξη:

σημαντικές παρατηρήσεις from dourvasΣυντάκτης:ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2013 May 16

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013

Εξεταστέα ύλη για το μάθημα ορίζεται η εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το εμπόρευμα
Παράγραφοι: 2.1 Ο κόσμος των εμπορευμάτων (σελ. 16)
2.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία του εμπορεύματος(σελ. 17-18)
2.3 Εμπορεύματα και αυτοκατανάλωση (σελ. 18-21)
2.4 Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των εμπορευμάτων(σελ. 23-24)
2.5 Η κοινωνική διάσταση των εμπορευμάτων (σελ. 24-27)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η κατανάλωση των εμπορευμάτων
Παράγραφοι: 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων (σελ. 32)
3.2 Ανάγκες και επιθυμίες(σελ. 32-35)
3.3 Είδη και ταξινόμηση των αναγκών (σελ. 35-37)
3.4 Τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών(σελ. 38)
3.5 Αγαθά και δικαιώματα ιδιοκτησίας(σελ. 39-41)
3.6 Το καταναλωτικό πρότυπο (σελ. 41-42)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η παραγωγή
Παράγραφοι: 4.1 Η σύγχρονη επιχείρηση (σελ. 46)
4.2 Μορφές επιχειρήσεων (σελ. 46-50)
4.3 Η παραγωγική διαδικασία (σελ. 50-52)
4.4 Οι κίνδυνοι και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης (σελ. 52-53)
4.5 Το κίνητρο της παραγωγής (σελ. 53-55)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ανταλλαγή των εμπορευμάτων και οι τιμές
Παράγραφοι: 5.1 Η ανταλλαγή και η ανταλλακτική αξία (σελ. 68-69)
5.2 Είδη ανταλλαγών (σελ. 69-70)
5.3 Χρήμα και τιμές (σελ. 70-71)
5.4 Η διαμόρφωση της τιμής (σελ. 71-73)
5.5 Μορφές αγοράς και Διαμόρφωση τιμών (σελ. 73-76)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Το χρήμα
Παράγραφοι: 6.1 Λειτουργίες του χρήματος (σελ.80-81)
6.2 Ιδιότητες του χρήματος (σελ. 81-82)
6.3Μορφές χρήματος (σελ.82-84)
6.4 Σύγχρονα είδη χρήματος (σελ.84-88)
6.5 Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος (σελ. 88-90)
6.6 Είδη καταθέσεων και δανείων (σελ. 91-93)
6.7 Δανεισμός και αποταμίευση: επιτόκιο και τόκος (σελ. 93-95)

Η καθηγήτρια
Παπουλίδου Κυριακή
ΠΕ09Συντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΑΛΓΕΒΡΑ - Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2012 Nov 17

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΑΡΧΙΚΑ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΣΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΑΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 12 ΣΕΛΙΔΕΣ...
ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!!!Συντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2012 Jun 08

ΠΑΙΔΙΑ, ΑΦΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΣυντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT - ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2012 Mar 14

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΕΒΑΣΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΜΑΛΑΗΣ.pdf". Ειναι το βιβλίο από όπου θα γίνουν οι μεταφράσεις σαςΣυντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥProject - Κοινωνικά δίκτυα
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2012 Jan 14

Για το επόμενο μάθημα έχετε:
-Να ολοκληρώσετε και να φέρετε τις αφίσες.
-Να ολοκληρώσετε και να τελειοποιήσετε τα κείμενα που είχατε να ετοιμάσετε για το προηγούμενο μάθημα. Στην τάξη, θα ενοποιήσουμε τα κείμενα και θα δημιουργήσουμε την πρώτη έκδοση της εργασίας. Φροντίστε τα κείμενα να είναι εύκολο να τα καταλάβει οποιοσδήποτε τα διαβάζει, να μην έχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη και να είναι χωρισμένα σε παραγράφους ανάλογα με το νόημα. Στείλτε αυτά τα κείμενα στην κυρία Κληρονόμου στο: elpkliron@sch.gr
-Να διαβάσετε τον 48σελιδο οδηγό για το ασφαλές facebook (από εδώ) με έμφαση στην πολιτική απόρρητου και στην άδεια χρήσης(θα τα διαβάσετε όλα αλλά κυρίως αυτά). Πιθανόν να εξεταστείτε γραπτώς σε αυτό για 20 λεπτά ώστε να βαθμολογηθείτε για το τετράμηνο με μεγαλύτερη ακρίβεια.Συντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΑ Λυκείου - Project - Κοινωνικά δίκτυα
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2011 Dec 24

Για το επόμενο μάθημα στις 9/1/2012 θα πρέπει να κάνετε:

-Ανάλυση του ερωτηματολογίου. Αναμένονται πάνω απο 10 συμπεράσματα από κάθε ομάδα τα οποία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στο θέμα της ομάδας.
-Ανάλυση στο πείραμα και στην παρατήρηση με εξαγωγή συμπερασμάτων και απο εκεί. (ξανά)
-Δημιουργία αφίσας απο κάθε όμαδα (σύνολο 4) με θέμα: Συμβουλές σε παιδιά για τα κοινωνικά δίκτυα ή Συμβουλές σε γονείς για τα κοινωνικά δίκτυα. Οι αφίσες μπορούν να γίνουν είτε με το MS Word είτε με το MS Powerpoint είτε με την ζωγραφική είτε με το διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργίας αφισών Glogster. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιησετε κάποιο πρόγραμμα της αρεσκείας σας.
-Συγγραφή κειμένου σχετικά με: Εισαγωγή, Προβληματική, Μεθοδολογία, Στοιχεία έρευνας όπως συζητηθηκαν και οριστικαν από την κ. ΚληρονόμουΣυντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΑ Λυκείου - Project - Κοινωνικά δίκτυα
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2011 Dec 23

Για το επόμενο μάθημα στις 9/1/2012 θα πρέπει να κάνετε:

-Ανάλυση του ερωτηματολογίου. Αναμένονται πάνω απο 10 συμπεράσματα από κάθε ομάδα τα οποία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στο θέμα της ομάδας.
-Ανάλυση στο πείραμα και στην παρατήρηση με εξαγωγή συμπερασμάτων και απο εκεί. (ξανά)
-Δημιουργία αφίσας απο κάθε όμαδα (σύνολο 4) με θέμα: Συμβουλές σε παιδιά για τα κοινωνικά δίκτυα ή Συμβουλές σε γονείς για τα κοινωνικά δίκτυα. Οι αφίσες μπορούν να γίνουν είτε με το MS Word είτε με το MS Powerpoint είτε με την ζωγραφική είτε με το διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργίας αφισών Glogster. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιησετε κάποιο πρόγραμμα της αρεσκείας σας.
-Συγγραφή κειμένου σχετικά με: Εισαγωγή, Προβληματική, Μεθοδολογία, Στοιχεία έρευνας όπως συζητηθηκαν και οριστικαν από την κ. ΚληρονόμουΣυντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΑ Λυκείου - Project - Κοινωνικά δίκτυα
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2011 Dec 23

Για το επόμενο μάθημα στις 9/1/2012 θα πρέπει να κάνετε:

-Ανάλυση του ερωτηματολογίου. Αναμένονται πάνω απο 10 συμπεράσματα από κάθε ομάδα τα οποία θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στο θέμα της ομάδας.
-Ανάλυση στο πείραμα και στην παρατήρηση με εξαγωγή συμπερασμάτων και απο εκεί. (ξανά)
-Δημιουργία αφίσας απο κάθε όμαδα (σύνολο 4) με θέμα: Συμβουλές σε παιδιά για τα κοινωνικά δίκτυα ή Συμβουλές σε γονείς για τα κοινωνικά δίκτυα. Οι αφίσες μπορούν να γίνουν είτε με το MS Word είτε με το MS Powerpoint είτε με την ζωγραφική είτε με το διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργίας αφισών Glogster. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιησετε κάποιο πρόγραμμα της αρεσκείας σας.
-Συγγραφή κειμένου σχετικά με: Εισαγωγή, Προβληματική, Μεθοδολογία, Στοιχεία έρευνας όπως συζητηθηκαν και οριστικαν από την κ. ΚληρονόμουΣυντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΕπαναληπτικές Ασκήσεις Φυσική Α λυκείου
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2011 Dec 22

χρόνια πολλά σε όλους και όλες

Προσπαθήστε να τις λύσετε όλες καλά μου κινεζάκια
όποιος λύσει την τελευταία παέι κατευθείαν στην NASA!!!

Καλές διακοπές!Συντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥΑ Λυκείου - Project - Κοινωνικά δίκτυα
Ημερομηνία Δημοσίευσης 2011 Dec 13

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 'ΧΑΘΗΚΑΝ' ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ. ΜΟΛΙΣ 48 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΘΗΚΑΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ. ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 'ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΡΧΕΙΑ' ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΑΣ. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.Συντάκτης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ