Υπηρεσίες Που Παρέχει ο ΙστότοποςΚατεβάστε Χρήσιμα Έγγραφα.

Ο Εκπαιδευτικός, έχει πλέον την δυνατότητα να "κατεβάσει" στον υπολογιστή του έγγραφα που διευκολύνουν το έργο του αλλά και άλλα χρήσιμα έγγραφα που τον αφορούν. Αφού πρώτα προμηθευτεί τον προσωπικό του κωδικό από τον διευθυντή του σχολείου, μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα και να ακολουθήσει από το μενού την διαδρομή, Εκπαιδευτικός -->Κατέβασε Χρήσιμα Έγγραφα. Εκεί μέσα θα βρει αρχεία όπως η ύλη του μαθήματος που διδάσκει και αλλά έγγραφα όπως για παράδειγμα προκηρύξεις μεταθέσεων και αποσπάσεων. Οποιοδήποτε έγγραφο θεωρείται απαραίτητο για την ενημέρωση του εκπαιδευτικού από το σχολείο θα βρίσκεται μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Αφήστε Σημείωμα Σε Τάξη.

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να συγγράψει το κείμενο που επιθυμεί και να το δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της τάξης (τοίχος) του σχολείου στην οποία αναφέρεται. Το Σημείωμα αυτό θα αποσταλεί επίσης με email στους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τον μαθητή ακόμα και αν βρίσκεται στο σπίτι του. Επίσης, οι εργασίες και η ύλη που έχει παραδώσει στους μαθητές του για διάβασμα είναι ξεκάθαρες και αναρτημένες δημόσια. Έτσι οι μαθητές, ακόμα και αν δεν τις σημείωσαν σωστά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους γονείς των μαθητών.… Για να χρησιμοποιήσει κάποιος εκπαιδευτικός την υπηρεσία πρέπει πρώτα να συνδεθεί στο σύστημα με τον προσωπικό του κωδικό που έχει προμηθευτεί από τον διευθυντή του σχολείου.

Ανεβάστε Σημειώσεις.

Ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους μαθητές του μέσω του παρόντος ιστοχώρου, μπορεί να ανεβάζει σημειώσεις και ασκήσεις για αυτούς σε διάφορες μορφές αρχείων. Οι μαθητές έτσι, από το σπίτι τους, μπορούν να κατεβάσουν τις σημειώσεις ή τις ασκήσεις αυτές στον υπολογιστή τους. Ακόμα και σε περίπτωση απώλειας των σημειώσεων ή των ασκήσεων ή σε περίπτωση απουσίας τους από το μάθημα, θα μπορούν να τις προμηθευτούν από τον ιστοχώρο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Δημιουργήσετε Διαγώνισμα.

Ο εκπαιδευτικός, ακόμα και από το σπίτι του, αφού συνδεθεί στο σύστημα με τον κωδικό που έχει παραλάβει από τον διευθυντή του σχολείου, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει διαδικτυακά διαγώνισμα για τους μαθητές του. Οι ερωτήσεις που θα θέσει μπορούν να έχουν την μορφή πολλαπλής επιλογής ή σωστού - λάθους. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να εισάγει μια εικόνα έτσι ώστε η εκφώνηση της ερώτησης να αφορά την εικόνα. Ο μαθητής που θα λύσει το διαγώνισμα θα βαθμολογηθεί αυτόματα από το σύστημα καθώς ο καθηγητής, κατά την διάρκεια της δημιουργίας του διαγωνίσματος, όρισε και τις σωστές απαντήσεις.

Καταχώρισε Βαθμολογία.

Ο Εκπαιδευτικός, όντας συνδεδεμένος με τον ιστότοπο, μπορέι να καταχωρίσει βαθμούς διαγωνισμάτων, τεστ, εργασιών ή επίσημη βαθμολογία τετραμήνων και τελικών εξετάσεων καθώς και σχόλια που αφορούν τα γραπτά και γενικότερα τους παραπάνω βαθους. Ο κάθε μαθητής, με την χρήση του δικού του, προσωπικού κωδικού, ενημερώνεται για τα παραπάνω αποτελέσματα και σχόλια.

Εξαγωγή Αναφορών - Καταστάσεων.

Ο Εκπαιδευτικός, όντας συνδεδεμένος με τον ιστότοπο, δημιουργεί και μπορεί να εκτυπώσει εύκολα τους μαθητές του σχολείου ανα τμήμα και τις βαθμολογίες αυτών όπως έχουν καταχωριστεί στο σύστημα..